Kwaliteitscontrole

In onze goed uitgeruste meetkamer beschikken wij eveneens over een 3-D meetbank waarmee wij de nodige opmetingen kunnen doen. Desgewenst kan een compleet meetrapport opgemaakt  en meegeleverd worden.

Om de kwaliteit van de geproduceerde goederen te garanderen worden in de werkplaats diverse controlesystemen opgezet die het productieproces nauwkeuring opvolgen en indien nodig in kaart brengen.

Reeds veel jaren hebben we bewezen dat kwaliteit voor ons bedrijf een prioriteit is.